Официалния клуб на притежателите и приятелите на Honda Valkyrie

Valkyrie Riders Bulgaria

сЕМЕЙСТВО

Членовете на клуба са Не-човеци, защото притежават или просто се возят на Honda Valkyrie.

АНГАЖИМЕНТИ

Ръководството и членовете на Valkyrie Riders Bulgaria, поддържат връзки и контакти с други клубове от цял свят и участват активно в мероприятията и събитията, организирани от една от най-голямата в света организация на мотористи с над половин милион членове по целия свят.

Honda Vаlkyriе

by Zig-Zag Studio